Lijfrente

Je kunt op verschillende manieren aanvullend pensioen opbouwen naast je toekomstige AOW en je eventuele werkgeverspensioen. Er zijn verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden om dit te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een lijfrentepolis, een lijfrentespaarrekening bij de bank of via een beleggingsrekening bij een vermogensbeheerder. Bij een lijfrente leg je bij je verzekeraar, bank of vermogensbeheerder in de opbouwfase eenmalig of periodiek een bedrag in. Op het moment dat je met pensioen gaat wordt het opgebouwde tegoed gebruikt voor een periodieke uitkering. Je krijgt dan elke maand of elk jaar een bepaald bedrag uitgekeerd. Een van de voordelen van lijfrente sparen is dat het tegoed niet tot je vermogen behoort, zodat je hierover ook geen belasting (vermogensrendementsheffing) over betaalt. Het verschil tussen een lijfrente bij een verzekeraar, een bancaire of beleggingslijfrente leggen we je graag uit.


Lijfrente via banksparen of beleggen
Als je lijfrente gaat bouwen via een lijfrentespaarrekening wordt dit ook wel banksparen genoemd. Je spaart op deze manier voor een aanvulling op je pensioen. Hoe werkt het? Je legt eenmalig of periodiek een bedrag in dat op de rekening blijft staan totdat je met pensioen gaat. Tijdens deze periode kun je niet beschikken over het geld, je mag het dan ook niet opnemen. Over het gespaarde bedrag keert de bank elk jaar rente uit, deze wordt bijgeschreven op je lijfrentespaarrekening. Zo groeit het saldo tot aan je pensioen door, ook als je geen geld meer inlegt. Naast banksparen bestaat er voor de opbouw van lijfrente ook een beleggingsvariant. Hierbij wordt het ingelegde geld belegd in plaats van gespaard. Bij beleggen is het mogelijk om meer rendement te behalen dan geld op een spaarrekening. Je beleggingen worden dan beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Ook is het mogelijk om zowel de opbouw als uitkerende lijfrentes vanaf één rekening te laten plaatsvinden. Wij adviseren je bij het maken van je keuze die het beste aansluit bij jouw wensen, behoeften en mogelijkheden.

Lijfrente via een lijfrenteverzekering
Een andere manier om lijfrente op te bouwen kan met een zogenoemde lijfrentepolis bij een verzekeraar. Het verschil met banksparen is dat je bij een lijfrenteverzekering premies betaalt. Dit kan periodiek, maar je mag ook eenmalig een groot bedrag (koopsom) inleggen. Net als bij banksparen bestaat er een beleggingsvariant of een combinatiepolis. De verzekeraar vergoedt rente over de premies die je stort en dat zorgt ervoor dat je saldo groeit. Er zijn verzekeraars die mogelijkheid bieden om te kiezen voor een (gedeeltelijk) gegarandeerd rendement. We informeren en adviseren je uiteraard graag over de mogelijkheden.

Keuze voor banksparen of verzekering?
Vandaag de dag kiezen steeds meer mensen voor een bankspaarrekening in plaats van een lijfrenteverzekering. Je weet dan namelijk precies hoeveel je uiteindelijk ontvangt, omdat de rente en de looptijd van een uitkerende bankspaarrekening vooraf vast staan.  En kom je te overlijden, dan gaat het resterende tegoed naar je nabestaanden. Bij een lijfrenteverzekering kun je levenslang uitkeringen ontvangen, maar bij overlijden (van langstlevende gerechtigde) vervalt het resterende tegoed aan de verzekeraar. Wat jij belangrijk vindt kan doorslaggevend zijn in je keuzes.

Lijfrente opbouw en belasting
Bij lijfrente profiteer je van belastingvoordelen en dat maakt het ook zo populair. Het is echter wel belangrijk om jaarruimte of reserveringsruimte hebben. Jaarruimte houdt in dat je een jaar lang via je werkgever geen of te weinig pensioen opbouwt en je dus ruimte over hebt die je zelf in kunt vullen om pensioen op te bouwen. De reserveringsruimte beslaat de jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. We helpen je graag met het berekenen van je jaar- en reserveringsruimte.

Je betaalt geen inkomstenbelasting over de inleg in een lijfrentepolis of op een bankspaar- of beleggingsrekening, een bijkomend belastingvoordeel. En je mag de inleg van je belastbaar inkomen aftrekken, dat zorgt ervoor dat je over een lager bedrag inkomstenbelasting betaald. Ook betaal je geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het saldo. Op het moment dat je pensioen ingaat en de lijfrente komt tot uitkering, betaal je wel inkomstenbelasting over de uitkeringen. Maar omdat gepensioneerden vaak een lager tarief betalen in box 1, betaal je minder belasting dan wanneer je dit in de opbouwfase zou betalen.

Lijfrente en uitkering
Zodra je met pensioen gaat, of zoveel eerder als later als je wilt, start de uitkering. Je kunt en mag deze via dezelfde partij uit de opbouwfase laten lopen, maar je mag ook overstappen naar een andere partij. De uitkeringen vinden periodiek plaats, bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar. De termijn en de hoogte van de uitkeringen hangen uiteraard af van het bedrag dat je hebt opgebouwd.

Veel voorkomende vragen bij Lijfrente:

 

Mijn lijfrente komt vrij, wat nu?
Heb je een opbouwende bankspaarrekening of lijfrenteverzekering die binnenkort de einddatum bereikt? Dan kun je hiermee een uitkerende lijfrente kopen. Wil je nog niet direct uitkeringen ontvangen? Dan kun je ook uitstellen.

Ik wil starten met uitkeren lijfrente
Om de vrijgekomen lijfrente tot uitkering te laten komen, open je een bankspaar- of beleggersrekening of lijfrenteverzekering die geschikt is voor uitkeren. Het opgebouwde tegoed wordt gestort en je spreekt af hoe vaak en hoe lang je uitkeringen ontvangt.

Uitkering lijfrente uitstellen
Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt of heb je de lijfrente nog niet direct nodig? Dan kun je ervoor kiezen om door te sparen als je lijfrente vrijkomt. Let op: Je lijfrente-uitkering moet uiterlijk starten in het vijfde jaar nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Later starten met uitkeren is niet toegestaan!

FB Adrem helpt je bij het maken van de voor jou beste keuze waarbij we ook rekening houden met je andere inkomsten zoals bijvoorbeeld je pensioen en AOW-uitkering.