Pensioenvragen

FB Adrem adviseert werkgevers bij het opzetten en/of wijzigen van een pensioenregeling voor haar werknemers. Maar ook de individuele werknemer helpen we bij het maken van de juiste individuele keuzes. Pensioen is eigenlijk heel simpel, een voorziening voor je oude dag, een zak met geld als je stopt met werken. En het liefst genoeg om de rest van je leven te kunnen blijven doen wat je gewend bent. Toch wordt het onderwerp vaak onnodig ingewikkeld (gemaakt).

Actieve ondersteuning
FB Adrem inventariseert, adviseert, stemt zijn adviezen af met de accountant, regelt de voorziening en staat de werkgever bij in de voorlichting aan zijn medewerkers. Dat kan mondeling, in groepsverband of individueel, en/of schriftelijk. FB Adrem houdt hierbij scherp in de gaten welke verplichtingen vanuit de Pensioenwet rusten op de aanbieder van het pensioen en welke op de werkgever. FB Adrem assisteert de werkgever niet alleen bij aanvang van de pensioenregeling, maar ook bij het beheer ervan en vooral bij wijzigingen.

Werkgever
Wij adviseren en helpen werkgevers met het vormgeven van de collectieve pensioenregeling en het vinden van een passende uitvoerder. Afhankelijk van de visie van de werkgever wordt bepaald hoe de pensioenregeling er uit moet zien. Natuurlijk houden we daarbij altijd rekening met de financiële armslag en de economische vooruitzichten. Naast het collectief pensioen is er ook een mogelijkheid voor flexibel pensioen. Hiermee zit je als werkgever niet vast aan de Pensioenwet en een arbeidsvoorwaarde maar bouwt de werknemer pensioen op via een eigen pensioenrekening. Ook bij alternatieven of aanvullende diensten helpen we je graag verder.

Particulier/Werknemer
Vaak zul je in loondienst deelnemen aan een pensioenregeling van je werkgever. Maar dat betekent niet automatisch dat het met je pensioen wel ‘goed zit’. Er zijn veel oorzaken die leiden tot tekortkomingen in de opbouw van het pensioen. De basis van ons advies is (bijna) altijd een financiële analyse. Van daaruit adviseert FB Adrem over hoe je nu lekker kunt leven en straks een mooi pensioen hebt.

Zelfstandig ondernemer, ZZP-er en Directeur Groot Aandeelhouder
Nagenoeg alle onderwerpen genoemd bij de particulier/werknemer zijn ook van toepassing op de zelfstandig ondernemer, ZZP-er en de directeur grootaandeelhouder.  Zeker als er voorafgaand aan het ondernemerschap sprake is geweest van werken in loondienst. Bij jou als ondernemer speelt echter mee dat je zelf keuzes moet maken met betrekking tot pensioen/oudedagsvoorziening, maar ook met betrekking tot  arbeidsongeschiktheid en overlijden. Vanuit de financiële analyse helpt FB Adrem bij het maken van die keuzes.

Heb jij een concrete pensioenvraag of wil je graag meer weten?
Neem dan contact op!