Vermogen

Bij vermogen denk je vaak aan veel geld, maar dat is een vergissing. Het betekent gewoon je geld, je bezit. Maar ook de (over)waarde van je woning, die ene euro op je bankrekening, het behoort allemaal tot je vermogen, groot of klein. En bij een klein vermogen zijn je keuzes wellicht nog belangrijker dan bij een groot vermogen. Met de huidige spaarrente kan het zinvol zijn om eens te praten over een alternatief voor beleggen op een spaarrekening. Tenslotte is je spaarrekening ook een belegging! Met op dit moment een gegarandeerd rendement van nul procent en gegarandeerd het risico dat je er minder mee kunt doen (door inflatie).

Er zijn veel andere vormen van beleggen met een zeer reële kans op een beter rendement en zeer waarschijnlijk behoud van koopkracht. Ja, beleggen kent risico’s en dat lijkt eng. Maar op (middel)lange termijn levert een belegging meer op dan een spaarrekening. En die waardestijging of -daling? De waarde van je eigen woning is in de afgelopen 10-15 jaar toch ook behoorlijk op en neer gegaan? Die woning werd niet verkocht, tenzij er een noodzaak was. En nu? De waarde van de woning is per saldo gestegen.

Ook bij je afweging van je keuze voor beleggingen, welk risicoprofiel, helpen we je richting te kiezen en de juiste en passende oplossingen te vinden. En natuurlijk begeleiden we je door periodiek overleg!

Heb jij een concrete vraag op het gebied van vermogen of wil je graag meer weten? Neem dan contact op!