DGA'S & Ondernemers

Voor de zelfstandig ondernemer bieden we (in aanvulling op de financiële analyse) verschillende diensten aan. Met de financiële analyse krijg je onder andere meer inzicht en overzicht van je pensioen en overige oudedagsvoorzieningen. Maar ook de gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en andere risico’s die van invloed kunnen zijn op je financiële situatie en positie. Na de analyse adviseren we je ook over maatregelen, bijvoorbeeld om een mogelijk pensioentekort te voorkomen of een adequate dekking voor je nabestaanden of bij arbeidsongeschiktheid.

Het kan zijn dat je als Directeur Groot Aandeelhouder nog een pensioenverplichting op je balans heeft staan. Na de analyse adviseren we je hierover, maar ook over maatregelen, bijvoorbeeld om een mogelijk pensioentekort te voorkomen of een adequate dekking voor je nabestaanden. Heb je als DGA het pensioen in eigen beheer omgezet naar oudedagsverplichting, dan kunnen wij je onder meer helpen bij het maken van de berekening van de ODV-verplichting ten behoeve van de jaarrekening of het (gedeeltelijk) omzetten van de ODV-verplichting in een (bancaire) lijfrente.

Natuurlijk helpen we je ook bij allerlei andere zaken zoals, het invullen van aanvullend (lijfrente)sparen of beleggen, advies over de aankoop van een lijfrente-uitkering of uitstel. Benieuwd naar de mogelijkheden?