Voor wie

FB Adrem is er zowel voor privépersonen, als voor IB-ondernemers/ZZP’ers en DGA’s. Maar staat ook zakelijke adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en assurantiekantoren terzijde bij de dienstverlening aan hun relaties. Hoewel je zou denken dat de problemen of uitdagingen per klantgroep behoorlijk verschillen, blijkt in de praktijk dat er veel overeenkomsten zijn. Het verschil is veelal de omvang. Een luxeprobleem of probleem, hoog of laag inkomen, groot of klein vermogen, veel of weinig spaargeld, lage of hoge hypotheek, wel of geen overwaarde, grote of kleine wensen.

Dat geldt ook voor de gevolgen van gebeurtenissen in je leven zoals samenwonen, huwelijk, kinderen, echtscheiding, schenken, erven etc. Aan alles hangt de nodige regelgeving, soms simpel, maar ook, en misschien wel meer, veel complexe regelgeving. Bekijk hieronder veel voorkomende vragen /probleemstellingen die voorkomen bij de klanten die wij bedienen.

Reacties van klanten

Een zeer aangename sparringpartner in bredere zin
"Herman weet complexe situaties zeer goed te vertalen in heldere en overzichtelijke keuzes. Daardoor neem ik mijn beslissingen met meer vertrouwen en overtuiging. Niet voor niets is hij  al jaren onze adviseur als het gaat om financiële planning (en het afdekken van bijbehorende risico’s), zowel zakelijk als privé. Tijdens onze talloze gesprekken bleek hij bovendien een zeer aangename sparringpartner in bredere zin. Met een vaak verrassende kijk, die je tot nadenken aanzet."

Erik Jansen

Herman Deijk, vasthoudend en vindingrijk
"Als voormalig werkende in loondienst ben ik in de situatie beland dat de zorg voor snippers pensioen bij tot wel vijf marktpartijen terecht is gekomen. Geen van die partijen maakt zich echt druk om het effect dat hun eigen werkwijze heeft op mijn totale pensioenpakket, want waarom het ze gaat is een stukje mee-eten uit de druif. In zulk een situatie hebben we veel profijt gehad van de vasthoudendheid en vindingrijkheid van Herman Deijk. Die legt hij aan de dag als het erom gaat om pensioenpartijen te laten meewerken aan het opbouwen van een samenhangend stuk inkomensvoorziening. Ook in de omgang met banken - in dit geval als verstrekker van een hypotheek - hebben we veel profijt gehad van Herman zijn adviezen."

Gerard Kuys

Scherpte en vermogen om out of the box te denken
"Herman is iemand met brede interesse en veel actuele en parate kennis over de financiële wereld.  Door zijn scherpe geest en parate kennis voorziet hij mij iedere keer weer van verassende inzichten en nieuwe ideeën. Zodra we helder hebben wat ik precies wil neemt Herman de zorg voor verdere afhandeling en daadwerkelijke realisatie uit handen. Zijn uitermate plezierige persoonlijkheid, kennis van zaken, scherpte en vermogen om out of the box te denken maken hem tot een zeer gewaardeerde adviseur en sparringpartner."

Harold Vreeman - Directeur / Eigenaar

Een onafhankelijke adviseur die geen belangen heeft
"In de afgelopen 15 jaar heeft Herman Deijk mij geadviseerd op financieel gebied. Herman is een onafhankelijke adviseur die geen belangen heeft bij financiële producten. Zijn advies heeft mij, als zelfstandig werkend professional, geholpen om mij voor te bereiden op mijn pensionering en de financiële producten die daarbij passen. Jaarlijks hadden wij contact om de financiële stand van zaken te evalueren en waar nodig bij te stellen. Via mijngeldzaken had ik steeds een goed overzicht. Herman heeft veel ervaring en kennis van diverse pensioen producten en –vormen. Hij is recht door zee en geeft zo nodig onderbouwd tegengas. Zo helpt hij jou als ondernemer de juiste keuzes te maken. En uiteindelijk telt het resultaat!"

Joop Bos - Zelfstandig organisatieadviseur